WTM (Water treadmill)
Markkontakt - trygghet, aktiverar alla benen
Avlastar lederna - motstånd - aktiverar rörelse
Förbättrat rörelseutslag
Förbättra finmotorik (neurologisk nedsatt)
Styrd - kontrollerad träning
Vattennivå och belastning varieras beroende på skada, ålder och dagsform
Muskeluppbyggande
Koordination
Rörelseanalys

Treadmill - Löpband
Kondition, styrka
Aktivera rätt rörelse!
Lutning
Patellaluxation

Lasebehandling
 Optilaser 
-Minskar smärta
-Minskad inflammation
-Påskyndar läkning
-Ökar cirkulation
-Ökar cellens metabolism
-Reducerar fibros/ärrvävnad
-Förbättrar nervfunktion
-Påskyndar sårläkning
-Minskad muskelspänning
-Stimulerar akupunktur och triggerpunkter

Elektroterapi är en beprövad behandlingsmetod som används både på människor och djur.
Elektroterapibehandling syftar till att öka blodcirkulationen och stimulera nervimpulsflödet i ett område med spända muskler och svullna mjukdelar med hjälp av låg- och mellanfrekventa elströmmar.
Elektroterapi används för smärtlindring, muskelavslappning, stimulerar utläkning av inflammationer och kan även stimulera nervimpulsflödet till mjukdelsstrukturer.
Används med god behandlingseffekt på Bl.a. M.iliopsoas (höftböjarmuskel)

Ultraljud är medicinsk behandling i form av mekanisk vibration.
Verkan är termisk, mekanik och kemisk
Ökar cellmembranets permiabilitet och cellens ämnesomsättning.
Minskar smärta och muskelspänning även slaggprodukts- och ärrvävnadsbildning.
Används vid muskel-,led- och ligamentsträckningar. 
Ultraljudets vågor ligger mellan 20000 Hz upp till fler miljoner Hz

Novafon - Intraljud
Ljudvågor  20-15000 Hz som går 6 cm under hudytan.
Fungerar främst på kroniska muskelspänningar som uppstår vid ex spondylos, artros och höftledsdysplasi.

Finns för uthyrning och försäljning

Massage 
Lokalt ökad blodcirkulation som bidrar till att syre och näring transporteras effektivare till kroppsvävnader. 
Muskler och senor kan bli mer elastiska genom massage och kombinerat med stretching kan även ledernas rörelseomfång bibehållas eller förbättras. 
Muskulaturen blir vanligtvis mjuk och avslappnad genom massagen.  
Blodtrycket kan också sänkas genom att blodkärl vidgas. 
Massage ökar normalt lymfcirkulationen.  
Massage kan resultera i finare päls genom ökad ämnesomsättning i hud och talgkörtlar. 

V
ibrationsplatta – Bodygreen Functional Trainer.
Vibrationsträning kan användas som avslappning, rehabilitering och funktionell styrketräning.
Rörelserna sker i vertikala plan (upp och ned) vilket ger leder och muskler en normal rörelseriktning och belastning.
En rehabilitering börjar ofta, i så låga frekvensområden som 5 Hz, med att befrämja läkning (ökad blodcirkulation), sedan stegras behandlingen progressivt till funktionell träning (kapillärbildning) och styrketräning (muskelstabilitet).


Thumper Verve
Handhållen massageapparat
Mekanisk, djupgående
Hjälper till att lossa på bindväven - minska spänningar/smärta
Kombineras den med massage."