Rehabilitering FYSIOTERAPI


Rehabilitering - återställa funktion
Individuell rehabplan 
Lindra smärta
Återskapa funktion, styrka, rörelsemönster och neuromotorik
Lindra kroniska sjukdomstillstånd 
Funktionell träning 
WTM, treadmill
Massage, elterapi, laser, ultraljud, intraljud

Gott samarbete med djurhälsopersonal
Tar emot och skickar remisser